آخرین اخبار:
آخرین به روزرسانی: ۲۹ خرداد

کیک پوره سیب

مارتا استوارت
زمان آماده سازی
۲۵ دقیقه
زمان پختن
۱۲۰ دقیقه
ملیت
غذای فرنگی
مناسب برای
۱۰ نفر
وعده غذایی
دسر
ارسال شده توسط
ارسال شده در
۳ لیوان
آرد
۱ قاشق چای خوری
نمک
۱ قاشق چای خوری
دارچین
۱ قاشق چای خوری
هل
۱ قاشق چای خوری
نمک
۲۲۵ گرم
کره
۲ فنجان
شکر قهوه ای
۲ عدد بزرگ
تخم مرغ
۲ قاشق سوپ خوری
عسل
۲ فنجان
پوره سیب
۲ قاشق چای خوری
جوش شیرین
به میزان لازم
روغن
به میزان لازم
پودر قند
کیک پوره سیب

کیک پوره سیب 

کیک پوره سیب یکی دیگر از دسرهای خوشمزه مارتا استوارت است . این کیک یک دسر خوشمزه و همچنین میان وعده ای مناسب است . شما می توانید دستور تهیه آن را در وبسایت آشپزباشی ببینید . بهتر است شکر قهوه ای موجود در دستور را از نوع سالم تهیه کنید ؛ همچنین از عسل ارگانیک استفاده نمایید .

خواص سیب 

گلوتاتیون موجود در سیب ایمنی بدن را بالا می برد . با سلول های سرطان زا مبارزه می کند و جلوی پیری زودرس را می گیرد .پکتین موجود در سیب با کلسترول مبارزه می کند . درد مفاصل را کاهش می دهد . سیب خام یا پخته مانع تشکیل اسید اوریک در بدن می شود . خوردن سیب برای جلوگیری از یبوست توصیه می شود . به علت داشتن فسفر مغز را تقویت می کند .سیب اثر ضد التهابی دارد و دهانشویه طبیعی محسوب می شود . گاز زدن سیب باعث سفید شدن دندان ها و تقویت لثه ها می شود . در عین حال خاصیت آرامبخشی سیب مورد توجه است . هم به صورت پخته و هم خام قابل استفاده است . برای فشارخون بسیار مفید است و فشار بالا را پایین می آورد.

اگر به سیب ارکانیک دسترسی داشتید در مصرف آن لحظه ای شک نکنید چرا که در تولید آن از سموم و کودهای شیمیایی استفاده نشده و خواص ذکر شده چند برابر می باشد .

 

 

  1. فر را از قبل روی 176 درجه گرم کنید . در یک کاسه بزرگ ،آرد، ﺟﻮش ﺷﯿﺮﯾﻦ، ﻧﻤﮏ، دارﭼﯿﻦ و ﻫﻞ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﯿﺪ (ﻫﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ).
  2. در ﯾﮏ ﮐﺎﺳﻪ دﯾﮕﺮ، ﺑﺎ ﯾﮏ ﻫﻤﺰن ﺑﺮﻗﯽ، ﮐﺮه، ﺷﮑﺮ ﻗﻬﻮه اي و ﻋﺴﻞ را ﺗﺎ ﺟﺎیی که ﭘﻔﮑﯽ و ﺳﺒﮏ ﺷﻮد ﻫﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ. ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻏﻬﺎ را ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮي اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺗﺮﮐﯿﺐ آرد را اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﺰن ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﻢ ﺗﺎ جایی که ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﻮﻧﺪ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ. ﭘﻮره ﺳﯿﺐ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻇﺮف اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮده و ﻫﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ.
  3. . ﮐﻒ ﻇﺮف ﮐﯿﮏ ﭘﺰي (ﮐﻪ وﺳﻂ آن ﺳﻮراخ اﺳﺖ) را ﺑﺎ اﺳﭙﺮي روﻏﻦ ﭼﺮب ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ روﻏﻦ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﻮد. ﺧﻤﯿﺮ را ﺑﺎ ﻗﺎﺷﻖ درون ﻇﺮف ﮐﯿﮏ ﭘﺰي ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ و ﺳﻄﺢ آن را ﺻﺎف ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﭙﺰد (ﺑﯿﻦ 50 ﺗﺎ 60 دﻗﯿﻘﻪ) ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺧﻼل دﻧﺪاﻧﯽ را ﮐﻪ در وﺳﻂ ﮐﯿﮏ ﻓﺮو ﮐﺮده اﯾﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ و ﺗﻤﯿﺰ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﮐﯿﮏ درآورﯾﺪ (اﻣﺎ ﮐﻤﯽ ﻣﺮﻃﻮب).
  4. ﮐﯿﮏ را ﺑﻪ ﻣﺪت 10 دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺮروي ﺗﻮري ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﯿﮏ ﻗﺮاردﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﻨﮏ ﺷﻮد. ﮐﯿﮏ را از ﻇﺮف ﺧﺎرج ﮐﺮده و ﺑﺮروي ﺗﺨﺘﻪ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﮐﺎﻏﺬ ﻧﺴﻮز ﻗﺮار دﻫﯿﺪ؛ آن را ﺑﺮروي ﺗﻮري ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﯿﮏ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﺳﻄﺢ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ آن رو ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد. ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺳﺮد ﺷﻮد. در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ، ﭘﯿﺶ از ﺳﺮو ﮐﯿﮏ ﺑﺮروي آن پودر قند ﺑﭙﺎﺷﯿﺪ.

نظری ارسال نشده است ، اولین نفر باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

توجه: نظراتی که حاوی مطالب توهین آمیز است منتشر نخواهد شد

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلد های اجباری با *مشخص شده است. *

*
*

اپلیکیشن آشپزباشی

اپلیکیشن آشپزباشی را برروی تلفن های هوشمند خود داشته باشید!