• محمد اصغری و آشپز باشی حالا با هم دوست هستند 2 سال, ماه 10 قبل

  • آشپز باشی به موضوع جواب داده است در انجمن دسرها 3 سال, ماه 6 قبل

    سلام دوست عزیز. دلیل این کار به احتمال خیلی زیاد زود اضافه کردن پودر به شیر است. شیر را باید روی گاز بگذارید کمی که گرم شد بعد پودر را اضافه کنید اگر دقت کرده باشید وقتی پودر را به شیر سرد اضافه می کنید رنگ کرم پیدا نمیکند و بی رنگ میماند به همین دلیل خوب خودشو نمیگیرد. این درحالیه که وقتی پودر به شیر گرم اضافه میشود  بلافاصله به رنگ کرم در میاد ک…[ادامه خبر]